May Arna Risberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: m.a.risberg@nih.no

May Arna Risberg er professor og fysioterapeut ved Avdeling for forskning og utvikling (FOU), Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus.

Artikler av May Arna Risberg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media