Mats Kleivane

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mats Kleivane

Mats Kleivane
23.05.2017
Ingstad, Kari Turnus som fremmer heltidskultur 223 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 349 ISBN 978-82-05-49034-5 Forfatterne er arbeidslivsforskere som gransker forholdet mellom...