Mats Døving

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: matdov@ous-hf.no

Kjeve- og ansiktskirurgisk avdeling

Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus

Forfatterbidrag: idé, litteratursøk og førsteutkast til manus.

Mats Døving er lege og tannlege. Han er lege i spesialisering i maxillofacial kirurgi samt ph.d.-student ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Artikler av Mats Døving
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media