Mathilde Berg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mathilde Berg

Muhammad Shafique, Lars Martin Rekkedal, Mathilde Berg, Erik Haavardsholm, Ola Røkke
09.12.2014
A woman in her nineties was admitted to hospital with acute abdominal pain and clinical signs of diffuse peritonitis. She had a number of other illnesses for which she was taking medication. The...
Muhammad Shafique, Lars Martin Rekkedal, Mathilde Berg, Erik Haavardsholm, Ola Røkke
09.12.2014
En kvinne i 90-årene ble innlagt med akutte magesmerter og kliniske tegn på diffus peritonitt. Hun hadde en rekke andre sykdommer og brukte medikamenter for dette. Utredningen viste en uvanlig årsak...