Mathias Onsrud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mathias Onsrud

Mathias Onsrud
01.05.2008
Keisersnitt er i ferd med å erstatte instrumentell vaginalforløsning i de østlige deler av Den demokratiske republikken Kongo, og jordmødrenes rolle er svekket. Denne utviklingen, som også ses i...
Berit Rostad, Berit Schei, Flora da Costa, Mathias Onsrud
20.05.2004
Livmorhalskreft er den kreftformen som tar flest liv blant kvinner i det sørlige Afrika. Men ikke alle har like stor risiko for å få sykdommen. Mest utsatt er kvinner med mange seksualpartnere,...
Anton Langebrekke, Olav Istre, Anne Cecilie Hallqvist, Tom William Hartgill, Mathias Onsrud
20.10.2002
Basert på en artikkel publisert i The Journal of the American Association of Gynecologic Laparascopists (18) Endometriekarsinom er i ferd med å bli den vanligste gynekologiske kreftform hos kvinner...
Mathias Onsrud
20.02.2001
Vi – noen epidemiologer, cytopatologer og eksperter innen gynekologisk kreftbehandling fra Sveits, Finland og Norge – drog i mars 2000 til Lahore i Pakistan i et forsøk på å la øst og vest møtes...
Mathias Onsrud, Erik Qvigstad
20.04.2001
Kirurgisk kreftbehandling har tradisjonelt bestått i fjerning av det affiserte organ med omgivende risikoområde og – for kreftsvulster som sprer seg lymfogent – de regionale lymfeknuter, gjerne...
Torbjørn Paulsen, Kristina Kjærheim, Janne Kærn, Jarle Norstein, Mathias Onsrud
30.09.2001
I 1997 ble det diagnostisert 478 nye tilfeller av eggstokkreft i Norge. Den aldersstandardiserte insidensraten har vist en svak stigning fra 11,9 per 100 000 i 1957 til 13,2 per 100 000 i 1997 (1),...
Anita Lyngstadaas*, Roald Ekanger, Bjørn Hagen, Anna Himmelmann, Ole Erik Iversen, Torbjørn Iversen, Randi Nordal, Ole Frithjof Norheim, Mathias Onsrud, Steinar Tretli, Claes Tropé
03.02.2005
Epitelial ovarialcancer er en fellesbetegnelse på kreftsvulster som utgår fra overflateepitelet i eggstokkene. I Norge registreres det årlig omkring 500 nye tilfeller av ovarialcancer (primær...
Mathias Onsrud
10.01.2012
En prosedyre som skulle forebygge fødselsskade, kan noen ganger bli medvirkende årsak. Keisersnitt utført etter et langvarig fødselsforløp er teknisk vanskelig og risikofylt. Fødselsrelaterte fistler...