Mary Jo Vollmer-Sandholm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Barneklinikken, Oslo universitetssykehus

Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, Helse Sør-Øst

Mary Jo Vollmer-Sandholm har mastergrad i rettsmedisinsk sykepleie og spesialkompetanse i rettsmedisinske undersøkelser av barn. Hun er medisinsk rådgiver ved Barneklinikken, Oslo universitetssykehus og tilknyttet Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge i Helse Sør-Øst.

Artikler av Mary Jo Vollmer-Sandholm
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media