Martine Rostadmo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Martine Rostadmo

Martine Rostadmo
08.09.2015
Transfusjon gir økt risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag etter operasjon. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Blodoverføring kan være livreddende, men er også forbundet med risiko for...
Martine Rostadmo
03.11.2015
Kognitiv atferdsterapi har god effekt mot søvnløshet hos voksne og mindre bivirkninger enn sovemedisin, viser ny studie. Mange studier tyder på at kognitiv atferdsterapi kan ha god effekt ved kronisk...
Martine Rostadmo
01.12.2015
Bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler kan beskytte mot hjerte- og karsykdom hos pasienter med ankyloserende spondylitt, ifølge en ny studie. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library...
Martine Rostadmo
30.06.2015
Både vekttap og vektøkning etter overgangsalderen er assosiert med økt antall brudd. Det viser en ny studie. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Etter menopause øker beinresorpsjonen og risikoen...
Martine Rostadmo
15.12.2015
Familiehistorie med tidlig hjerteinfarkt er en uavhengig risikofaktor for koronarsykdom, og risikoen øker dersom man har både foreldre og søsken med tidlig infarkt. Fø...
Martine Rostadmo
15.12.2015
Feittceller har ein molekylær brytar som avgjer om dei lagrar eller forbrenn energi. Dette viser ein studie med norske bidrag. De norske bidragsyterne til studien. Frå venstre: Gunnar...
Martine Rostadmo
25.08.2015
Distraksjoner på operasjonsstuen kan øke stress og føre til dårligere samarbeid i operasjonsteamet, viser en ny studie. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix Operasjonsstuen er et sted med høye krav til...
Martine Rostadmo
22.09.2015
Tilleggsbehandling med ezetimib etter akutt hjerteinfarkt reduserer nivået av LDL-kolesterol, men reduserer ikke risikoen for å dø. Ezetimib er et kolesterolsenkende middel som hemmer opptak av...
Martine Rostadmo
17.11.2015
Barn med høyere nivåer av oksytocin hadde mindre angst, viser ny studie. Oksytocinkrystaller. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Oksytocin er et nevropeptid som blant annet demper angst og...
Martine Rostadmo
03.05.2016
Bruken av langtidsvirkende prevensjon gikk ned og antallet fødsler økte etter at den offentlige støtten til lavterskelklinikker i Texas falt bort. Demonstrasjon foran Texas Capitol, Austin, i juli...
Martine Rostadmo
03.05.2016
Forekomsten av krybbedød i USA sank betydelig fra 1983 til 2012. Det gjorde også antall dødsfall hos spedbarn av andre årsaker. I en stor studie fra USA inngikk alle dødsfall hos barn under ett år i...
Martine Rostadmo
05.04.2016
I en stor amerikansk studie var planlagt hjemmefødsel assosiert med flere perinatale dødsfall enn planlagt sykehusfødsel. Illustrasjonsfoto: Cheryl Hatch/Corbis Alle fødsler i Oregon i 2012 – 13, til...
Martine Rostadmo
12.01.2016
Unge menn med god muskelkraft og høy fysisk yteevne hadde lavere risiko for hjerte- og karsykdom senere i livet. Det viser en svensk studie. Illustrasjonsfoto: Corbis/NTB scanpix Rundt 1,1 million...
Martine Rostadmo
23.02.2016
Intensiv blodtrykksbehandling gir lavere risiko for hjerte- og karsykdom og død enn standardbehandling, viser en ny studie. I den såkalte SPRINT-studien, som nylig er publisert i New England Journal...
Martine Rostadmo
26.01.2016
«Alle» er enig i at pasientene skal være med på å ta avgjørelser om egen helse. Men ligger den praktiske sykehushverdagen til rette for det? Eirik Ofstad. Foto:...
Martine Rostadmo
26.01.2016
Kvinnen må ta høye doser D-vitamin om barnet skal få i seg nok kun gjennom morsmelken, viser studie. Det er anbefalt å gi spedbarn D-vitamintilskudd fra fire ukers alder fordi de ikke får i seg nok...
Martine Rostadmo
09.02.2016
To piller før sex og to piller etter sex reduserer risikoen for hivsmitte blant menn som har sex med menn, viser ny studie. Illustrasjonsfoto: Scanpix I en dobbeltblind studie ble 400 menn som har...
Martine Rostadmo
15.03.2016
24 behandlingsteam i nyfødtintensivmedisin deltok i simuleringstrening der oppgaven var å behandle et kritisk sykt spedbarn. Det de ikke visste, var at de også deltok i en studie om betydningen av...
  •