Martina Moter Erichsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Martina Moter Erichsen er ph.d., spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin samt indremedisin og endokrinologi. Hun er klinikkoverlege ved Haraldsplass Diakonale sykehus.

Artikler av Martina Moter Erichsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media