Martin Weisshaar

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Martin Weisshaar

Lars Tveit, Brian Enriquez, Bjørn Tennøe, Bogna Warsza, Lars Jørgen Garstad, Martin Weisshaar, Anne Hege Aamodt
14.12.2020
Under covid-19-pandemien kommer det stadig flere rapporter om hjerneslag hos smittede. Vi presenterer her en pasient med cerebral venetrombose i etterkant av covid-19. Cerebral venetrombose er en...
Martin Weisshaar, Åse Mygland, Unn Ljøstad
02.10.2019
Akutt svimmelhet, definert som svimmelhet oppstått i løpet av sekunder til timer, er en vanlig grunn til innleggelse i sykehus. Tidlig og presis årsaksdiagnostikk er viktig, men utfordrende...
Martin Weisshaar
25.06.2009
I Tidsskriftet nr. 7/2009 beskriver O. Skatvedt og medarbeidere et tilfelle av benign paroksysmal posisjonsvertigo ( 1 ), en hyppig tilstand som forekommer i alle aldre ( 2 ). Etter min erfaring...