Martin Solberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Martin Solberg

Martin Solberg
06.03.2012
I en leder i Tidsskriftet nr. 1/2012 påpeker Torvid Kiserud at svangerskapets varighet er underlagt variasjon på linje med all annen biologisk variasjon. Svangerskapets lengde vil måtte bli et evig...