Martin Prøven Bogsrud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Martin Prøven Bogsrud

Martin Prøven Bogsrud, Asgeir Græsdal, Kjetil Retterstøl, Kirsten B. Holven
22.03.2017
It is easy to forget that young people may be affected by diseases usually seen in older patients. When patients have typical clinical symptoms or a high pre-test probability, we should think about...
Martin Prøven Bogsrud, Asgeir Græsdal, Kjetil Retterstøl, Kirsten B. Holven
21.03.2017
Det er lett å glemme at unge mennesker kan bli rammet av sykdommer som vanligvis ses hos eldre. Ved typiske kliniske symptomer eller høy pretestsannsynlighet må man derfor tenke annerledes enn man...
Martin Prøven Bogsrud, Aksel Sogstad, Kjetil Retterstøl
14.06.2007
Såkalt selektiv publisering av forskningsdata er et betydelig vitenskapelig problem. Dette betyr at det i årenes løp kan ha vært viktige forskningsresultater som ikke er blitt allment kjent fordi...
Martin Prøven Bogsrud, Åsmund Reikvam, Kjetil Retterstøl
25.06.2013
For 21 år siden ble det første statinet registrert i Norge. Nå er statiner blant våre best dokumenterte og mest brukte legemidler. En av fem personer over 40 år brukte statiner i Norge i 2011. I...
Monica Baumann, Martine Zakariassen Espeland, Ane Sørlie Kværner, Martin Prøven Bogsrud, Kjetil Retterstøl
03.09.2013
I vår studie fant vi en kraftig kolesteroløkende effekt av lavkarbohydratkosthold. Fire uker med et kosthold som besto av median 71 energiprosent fett, 26 energiprosent protein og 3 energiprosent...
Monica Baumann, Martine Z. Espeland, Ane Sørlie Kværner, Martin Prøven Bogsrud, Kjetil Retterstøl
11.06.2013
Et kosthold med et lavt innhold av karbohydrater fremstilles i medier og blogger som gunstig. Blant de mest profilerte lavkarboforkjemperne finner vi flere leger, og en del av disse har blogger som...