Per Martin Kleveland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Martin Kleveland

Per Martin Kleveland, Gastroenterologisk seksjon, Reidun Fougner
10.09.2000
Nylig oppstått malign obstruksjon i galleveier er som regel ikke kurabelt (1). Prognosen er dyster, og pasientene lever sine siste måneder med en ofte plagsom icterus. Palliativ biliær drenasje av...