Martin Hagve

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Martin Hagve

Martin Hagve
19.08.2020
The academic publishing industry earns high profits and shapes how we undertake medical research. With the increasing demand for free access to articles, academic publishing is now changing, but is...
Martin Hagve
17.08.2020
Den vitenskapelige publikasjonsindustrien går med store overskudd og former hvordan vi utfører medisinsk forskning. Med et økende krav om fri tilgang til artikler er vitenskapelig publisering nå i...
Martin Hagve, Petter Gjessing, Lars Marius Ytrebø, Øivind Irtun
30.01.2020
Patients in intensive care have increased nutritional needs but are often incapable of eating independently. When should intravenous parenteral nutrition be started, and what is the optimal dose?...
Martin Hagve, Petter Gjessing, Lars Marius Ytrebø, Øivind Irtun
30.01.2020
Intensivpasienter har et økt ernæringsbehov og er samtidig ofte ikke i stand til å spise selv. Når bør man starte intravenøs parenteral ernæring, og hva er optimal dosering? Her gjennomgår vi de...