Martin Biermann

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Martin Biermann

Martin Biermann, Boel Johnsen, Halfdan Sørbye, Magne Følling, Anders Sundin, Tore Bach-Gansmo
13.08.2009
Nevroendokrine svulster er sjeldne, og det oppdages under 200 nye tilfeller årlig i Norge. I en nylig publisert oversiktsartikkel er det imidlertid beskrevet en 72 % økning i insidens i Norge fra...
Dag A. Sangnes, Eirik Søfteland, Martin Biermann, Odd Helge Gilja, Hrafnkell Thordarson, Georg Dimcevski
24.05.2016
Gastroparese er en alvorlig og underdiagnostisert motilitetsforstyrrelse i magesekken ( 1 , 2 ). Det trengs økt oppmerksomhet om tilstanden. Vi gir her en kortfattet oversikt over diagnostikk og...