Marthe Helene Sandli

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marthe Helene Sandli

Marthe Helene Sandli
17.08.2020
Høringsarbeidet utgjør en viktig del av politikkutviklingen i Legeforeningen. Både organisasjonsleddene og hovedforeningen legger ned et betydelig arbeid med høringene. Men...
Marthe Helene Sandli
20.04.2020
Legeforeningen støtter innføringen av utvalgets modell, til tross for enkelte innvendinger. STOR UTREDNING: NOU-en foreslår relativt små endringer i...
Marthe Helene Sandli
23.09.2019
Etter to år med ALIS Vest, har prosjektgruppen samlet verdifulle erfaringer. Det drar nyetablerte ALIS Nord god nytte av. DEBATT: Et politikerpanel bestående av Kjerst Toppe (Sp), Ingvild...
Marthe Helene Sandli
23.09.2019
Hvordan sikre likeverdige og grunnleggende helseberedskap der folk bor? Det var et av spørsmålene da Senterpartiet inviterte til fagpolitisk seminar om helseberedskap i kommunene...
Marthe Helene Sandli, Sverre Vigeland Lerum
24.06.2019
Med Nasjonal helse- og sykehusplan i horisonten, tok landsstyret fatt på den helsepolitiske debatten om samhandling. SAMHANDLING PÅ DAGSORDEN: Håvard Ravnestad, styremedlem i Ylf,...