Marte Sofie Wang-Hansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marte Sofie Wang-Hansen

Sigurd Evensen, Ingvild Saltvedt, Anette Hylen Ranhoff, Marius Myrstad, Christian Myrstad, Marte Mellingsæter, Marte Sofie Wang-Hansen, Bjørn Erik Neerland
25.03.2019
Delirium is an acute change in attention, awareness and cognition that arises in association with physiological changes such as illness, injuries or surgery ( Box 1 ) ( 1 ). Delirium may affect...
Sigurd Evensen, Ingvild Saltvedt, Anette Hylen Ranhoff, Marius Myrstad, Christian Myrstad, Marte Mellingsæter, Marte Sofie Wang-Hansen, Bjørn Erik Neerland
13.03.2019
Delirium er en akutt endring i oppmerksomhet, bevissthet og kognisjon som oppstår i forbindelse med fysiologiske endringer som sykdom, skader eller kirurgi ( ramme 1 ) ( 1 ). Delirium kan ramme alle...
Marte Sofie Wang-Hansen
08.04.2010
Solheim, K. Demensguide Holdninger og handlinger i demensomsorgen. 2. utg. 416 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2009. Pris NOK 399 ISBN 978-82-15-01564-4 Målgruppen er pleie- og...