Marte Johanne Stefferud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Det helsevitenskapelige fakultet

UiT – Norges arktiske universitet

Hun har bidratt med idé, utforming/design av spørreskjema, datainnsamling, analyse og tolking av data, litteratursøk, utarbeiding/revisjon av manuset og godkjenning av innsendte manusversjon.

Marte Johanne Stefferud er lege i spesialisering ved Molde sykehus. Under arbeidet med denne artikkelen var hun medisinstudent.

Artikler av Marte Johanne Stefferud
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media