Marte Helene Bjørk

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marte Helene Bjørk

Anne Hege Aamodt, Marte Helene Bjørk, Karl Bjørnar Alstadhaug, Guttorm Eldøen, Aud Nome Dueland, Tine Poole, Knut Hagen, Kjersti Grøtta Vetvik, Hilde Karen Ofte, Julie Sønnervik, Espen Saxhaug Kristoffersen, Bendik Slagsvold Winsvold, Christofer Lundqvist, Ståle O. Sagabråten
08.04.2019
Diagnosing different types of headache correctly can be challenging, but is the most important prerequisite for optimal treatment. Controlled use of acute medications and prophylaxis is recommended...
Anne Hege Aamodt, Marte Helene Bjørk, Karl Bjørnar Alstadhaug, Guttorm Eldøen, Aud Nome Dueland, Tine Poole, Knut Hagen, Kjersti Grøtta Vetvik, Hilde Karen Ofte, Julie Sønnervik, Espen Saxhaug Kristoffersen, Bendik Slagsvold Winsvold, Christofer Lundqvist, Ståle O. Sagabråten
03.04.2019
Korrekt diagnostikk av ulike hodepinetyper kan være utfordrende, men det er den viktigste forutsetningen for optimal behandling. Det anbefales kontrollert bruk av anfallsmedisin og forebyggende...
Marte Helene Bjørk, Lars Thomassen, Ulrike Waje-Andreassen
23.08.2011
Figure 1 Figure 2 Figure 3 Figure 4 A person in his 20s with known migraine with aura developed infarcts in the right middle cerebral artery and both anterior fields of supply (Figure 1 shows a...
Trond Sand, Marte Helene Bjørk, Arne Einar Vaaler
11.06.2013
Electroencephalography (EEG) is primarily of use in diagnosing epilepsy and other brain diseases ( 1 ), but there are other reasons why EEG is also an important diagnostic test in psychiatric...
Ivar Otto Gjerde, Marte Helene Bjørk
17.06.2014
A woman in her 80s was found on the floor of her home. She was hypothermic, confused and had neck pain. The ambulance team observed spasms in her right leg. The patient experienced transient...
Marte Helene Bjørk, Ivar Otto Gjerde
02.09.2014
Kjell Arne Kvistad har rett i at et T2 vektet bilde antagelig ville ha vist medullakompresjon bedre. Vi er også enige i at myelopati er en klinisk diagnose. Vår hensikt med kasuistikken var nettopp å...
Marte Helene Bjørk, Lars Thomassen, Ulrike Waje-Andreassen
23.08.2011
Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 En person i 20-årene med kjent migrene med aura fikk infarkter i høyre arteria cerebri media og begge anteriorgebet (figur 1 viser en magnettomografidiffusjonsvektet...
Trond Sand, Marte Helene Bjørk, Arne Einar Vaaler
11.06.2013
Elektroencefalografi (EEG) er først og fremst nyttig i diagnostikken av epilepsi og andre hjernesykdommer ( 1 ), men det er flere grunner til at EEG også er en viktig undersøkelse i psykiatrisk...
Ivar Otto Gjerde, Marte Helene Bjørk
17.06.2014
En kvinne i 80-årene ble funnet på gulvet i sitt hjem. Hun var hypoterm, forvirret og hadde smerter i nakken. Ambulansepersonalet observerte rykninger i høyre bein. Pasienten fikk forbigående...