Marte-Helene Bjørk

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marte-Helene Bjørk

Marte-Helene Bjørk, Thorsten Alfons Gerstner, Erik Taubøll
15.06.2020
Vi takker Trond Velken for et tankevekkende svar på kronikken vår om bruk av valproat hos gravide ( 1 ). Dessverre er det vitenskapelige grunnlaget for valg av behandling av flere anfalls- og...
Marte Helene Bjørk, Thorsten Alfons Gerstner, Erik Taubøll
04.05.2020
The question of valproate use by women of reproductive age is important, complicated and timely. The drug can be extremely harmful to the fetus, but some pregnant women with epilepsy will continue to...
Marte Helene Bjørk, Thorsten Alfons Gerstner, Erik Taubøll
04.05.2020
Fertile kvinners bruk av valproat er viktig, vanskelig og aktuelt. Medikamentet er svært fosterskadelig, men noen gravide med epilepsi blir ikke anfallsfrie uten. Illustrasjon: Espen Friberg Valproat...
Marte-Helene Bjørk, Ivar Otto Gjerde, Charalampos Tzoulis, Rune Johan Ulvik, Laurence Albert Bindoff
25.08.2015
A healthy man in his late 30s was found to have elevated ferritin levels, which raised suspicion of haemochromatosis. He was treated for many years with phlebotomy, but in his 50s developed...
Marte-Helene Bjørk, Ivar Otto Gjerde, Charalampos Tzoulis, Rune Johan Ulvik, Laurence Albert Bindoff
25.08.2015
A healthy man in his late 30s was found to have elevated ferritin levels, which raised suspicion of haemochromatosis. He was treated for many years with phlebotomy, but in his 50s developed...
Marte-Helene Bjørk, Lars Thomassen, Ulrike Waje-Andreassen
29.11.2011
Takk for diskusjonen! På grunn av pasientens og pårørendes ønske om anonymisering ble bevisst ikke flere opplysninger gitt. Embolier pre- og postoperativt er en viktig differensialetiologisk mulighet...
Marte-Helene Bjørk, Ivar Otto Gjerde, Charalampos Tzoulis, Rune Johan Ulvik, Laurence Albert Bindoff
25.08.2015
En frisk mann fikk i slutten av 30-årene påvist forhøyet ferritinnivå, noe som ga mistanke om hemokromatose. Han ble i mange år behandlet med årelating. I 50-årsalderen fikk han progredierende...