Marte H. Bjørk

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marte H. Bjørk

Anne Hege Aamodt, Marte H. Bjørk, Erling A. Tronvik, Eirik Alnes Buanes, Lars Jacob Stovner, Dan Atar
11.06.2020
Hypertension and diabetes mellitus are risk factors for a severe course of COVID-19. Questions have been raised as to whether this association is related to the use of ACE inhibitors and angiotensin...
Anne Hege Aamodt, Marte H. Bjørk, Erling A. Tronvik, Eirik Alnes Buanes, Lars Jacob Stovner, Dan Atar
14.05.2020
Hypertensjon og diabetes mellitus er risikofaktorer for alvorlig covid-19. Det er blitt reist spørsmål om hvorvidt denne assosiasjonen er relatert til bruk av ACE-hemmere og angiotensin...