Markus K.H. Wiedmann

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Nevrokirurgisk avdeling

Oslo universitetssykehus

Markus K.H. Wiedmann er ph.d., spesialist i nevrokirurgi og overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Markus K.H. Wiedmann
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media