Mark Fagan

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mark Fagan

Mark Fagan
23.10.2008
Økt bruk av antibiotika har forårsaket alvorlig resistensutvikling for flere typer bakterier ( 1 ). I Norge forskrives over 90 % av antibiotika i allmennpraksis hovedsakelig til pasienter med...
Mark S. Fagan
10.02.2001
I Norge blir ca. 85 % av all antibiotika forskrevet i allmennpraksis. Luftveisinfeksjoner, særlig bronkitt, er en hyppig årsak til denne antibiotikabruken (1), til tross for at de fleste akutte...
Mark Fagan
30.03.2000
Med utgangspunkt i to pasienthistorier beskrives syndromet som oppstår ved seponering av selektive serotoninreopptakshemmere, patofysiologiske teorier og klinisk relevans hos pasienter behandlet med...
Mark Fagan, Stian Bøe Skotheim
21.10.2010
Økt bruk av antibiotika har forårsaket resistensutvikling for flere typer bakterier ( 1 ). I andre land har man sett en bekymringsfull økning i fluorokinolonresistens ( 2 ). I disse landene har bruk...