Mark Baekelandt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mark Baekelandt

Claes Trop‘, Torbjørn Paulsen, Mark Baekelandt, Amin Makar
20.03.2000
Kirurgisk tumorreduksjon Teoretiske fordeler med tumorreduserende kirurgi (fjerning av så store tumormasser som mulig) ble først diskutert av Griffiths (7). Ved å fjerne store tumormasser tar man...
Claes G. Tropé, Vera Abeler, Mark Baekelandt, Janne Kærn
20.01.2000
Globalt sett er ovarialcancer den 6. hyppigste kreftformen blant kvinner, og står for 4,3 % av alle krefttilfeller hos kvinnelige pasienter (1). De høyeste insidensratene er rapportert i Nord-Europa...
Claes G. Tropé, Mark Baekelandt, Tone Bjørge, Vera Abeler, Janne Kærn
30.09.2000
I 1929 beskrev Taylor (1) og i 1932 Taylor & Alsop (2) en egen gruppe epiteliale ovarialsvulster som hadde histopatologiske egenskaper og en biologisk virkning som var en mellomting mellom de...