Marius Kalsås Worren

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marius Kalsås Worren

Marius Kalsås Worren
10.12.2018
Takk til Jacob Klafstad for interessant anekdote. Det er godt gjort å huske på den forelesningen i nesten 70 år. Det er beskrevet at avstøpningene kan hostes opp ( 1 ). Vi tror symptomene kan være...
Marius Kalsås Worren, Anders Kjellevold Storesund, Rajinder Sharma, Olav Karsten Vintermyr, Stig Gjerde, Hans Kristian Flaatten
16.10.2018
A woman in her late thirties was hospitalised owing to cough and dyspnoea. She had previously been examined by her general practitioner, who suspected bronchial asthma. Upon admission, she was judged...
Marius Kalsås Worren, Anders Kjellevold Storesund, Rajinder Sharma, Olav Karsten Vintermyr, Stig Gjerde, Hans Kristian Flaatten
10.10.2018
En kvinne i slutten av 30-årene ble innlagt ved sykehus grunnet hoste og dyspné. Hun hadde i forkant vært utredet hos fastlegen, som mistenkte asthma bronchiale. Ved innleggelse ble hennes tilstand...
Marius Kalsås Worren
14.01.2010
« Event-related potentials» er et mye brukt begrep i forskning og klinisk arbeid, men et fornorsket uttrykk er ikke oppført i Tidsskriftets ordliste. « Event-related potentials» (ERP) er...
Eirik Madsen, Marius Kalsås Worren
03.06.2011
Syfilis er ofte blitt omtalt som «den store imitator» fordi sykdommen kan ha mange uspesifikke symptomer. Imidlertid er begrepet i årenes forløp blitt brukt om en rekke ulike sykdommer. Vi foreslår...
Marius Kalsås Worren, Eirik Madsen
12.06.2012
Adjektivene kontinuerlig og konstant brukes ofte om hverandre. De har overlappende betydning, men bør brukes forskjellig. Adjektivet kontinuerlig (lat. continuus) brukes ofte for å beskrive en...