Marita Melhus

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marita Melhus

Tove Nystad, Marita Melhus, Eiliv Lund
09.03.2006
Regjeringens handlingsplan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkningen i Norge 2002 – 05 har som mål at den samiske befolkningen skal ha et like godt møte med helse- og sosialtjenesten...