Marit Sørensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marit Sørensen

Marit Sørensen, Sidsel Graff-Iversen, Karen-Therese Haugstvedt, Toril Enger-Karlsen, Inger Grete Narum, Arild Nybø
10.10.2002
Vi har tidligere beskrevet hvordan idégrunnlaget i det helsefremmende arbeidet har utviklet seg fra opplysningsarbeid til empowerment (1). I denne artikkelen vil vi se nærmere på «empowerment» og...
Marit Sørensen, Sidsel Graff-Iversen
28.02.2001
Ideer om helse og folkehelsearbeid har forandret seg i vår del av verden etter som folkehelsen og sykdomsmønsteret har endret seg. Hovedtrekket er et skifte fra vektlegging av opplysningsarbeid og...
Sidsel Graff-Iversen, Svetlana Skurtveit, Marit Sørensen, Arild Nybø
20.09.2001
I 1950- og 1960-årene, da de første store studiene av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom fant sted, ble fysisk aktivitet i arbeidet regnet som langt viktigere for helsen enn den beskjedne...