Marit Skogstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marit Skogstad

Marit Skogstad, Kristina Kjærheim, Geir Fladseth, Pål Molander
01.11.2011
Det har i mange år vært et sterkt søkelys på helsekonsekvenser ved eksponering for passiv røyking. Et generelt røykeforbud på arbeidsplassene ble iverksatt fra 1988, men først i 2004 fikk...