Marit Sandberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Kvinneklinikken

Haukeland universitetssjukehus

og

Universitetet i Bergen

Hun har bidratt med innsamling av data og revisjon av manus.

Marit Sandberg er lege i spesialisering i fødselshjelp og kvinnesykdommer og stipendiat.

Artikler av Marit Sandberg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media