Marit Rognerud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marit Rognerud

Per-Henrik Zahl, Marit Rognerud, Bjørn Heine Strand
26.06.2003
Det er blitt vanligere å bo alene de siste 30 årene ( 1 ). Enslige kan ha sivilstatus som enke/enkemann, separert/skilt eller aldrigift. Det er særlig gruppen separerte/skilte som har økt ( 1 ). I...
Malin Eberhard-Gran, Kari Slinning, Marit Rognerud
11.02.2014
Systematic screening for postnatal depression in combination with counselling sessions has been introduced in recent years at many child health centres in Norway. This is in line with national...
Malin Eberhard-Gran, Kari Slinning, Marit Rognerud
11.02.2014
Systematisk screening av barseldepresjon i kombinasjon med støttesamtaler er i de senere år blitt innført ved mange helsestasjoner i Norge. Dette er i tråd med de nasjonale retningslinjene for...