Marit Lieng

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marit Lieng

Maja Lieng Johanson, Malin Dögl, Marit Lieng
12.10.2020
Hysterectomy is a common gynaecological procedure that can be performed using a variety of techniques. No national guideline regarding the preferred surgical procedure is available, but the national...
Maja Lieng Johanson, Malin Dögl, Marit Lieng
07.10.2020
Hysterektomi er en vanlig gynekologisk prosedyre som kan gjennomføres med ulike teknikker. Det foreligger ingen nasjonal retningslinje for foretrukket operasjonsmetode, men den nasjonale...
Jeanne Mette Goderstad, Marit Lieng, Bjørn Busund
17.12.2009
Tom Tanbo kommenterer at det er situasjoner der nasjonal veileder i generell gynekologi anbefaler laparotomi ved behandling av kvinner med ektopisk graviditet. Det gjelder hemodynamisk ustabile...
Jeanne Mette Goderstad, Marit Lieng, Bjørn Busund
13.08.2009
Det er et grunnleggende prinsipp i Norge at alle skal ha tilgang til gode og likeverdige helsetjenester ( 1 ). Laparoskopisk kirurgi og vaginal hysterektomi gir mindre postoperative smerter, lavere...
Marit Lieng, Bjørn Busund, Johan C. Ræder, Tor Iversen
07.05.2013
Tall for gynekologisk kirurgi viser at endringer i refusjonslogikk og takster de siste årene ser ut til å slå uheldig ut – både medisinskfaglig og økonomisk. I...