Marit Kvangarsnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marit Kvangarsnes

Torstein Hole, Johan Barstad, Solfrid Teigen, Marit Kvangarsnes
22.09.2015
More cost-efficient and holistic patient pathways are a goal for Norwegian and international health policy ( 1 , 2 ). Priority is given to providing better help quickly to those who need it in the...
Torstein Hole, Johan Barstad, Solfrid Teigen, Marit Kvangarsnes
20.10.2015
Takk for ein svært relevant merknad til vår artikkel. Dette er ei hovudproblemstilling for desse ØHD-sengene. Tilbodet skal vere eit alternativ til innlegging i sjukehus, og med minst like god...
Torstein Hole, Johan Barstad, Solfrid Teigen, Marit Kvangarsnes
22.09.2015
Meir kostnadseffektive og heilskaplege pasientgangar er eit mål i helsepolitikken i Noreg og internasjonalt ( 1 , 2 ). Betre hjelp raskt til dei som treng det i kommunane har prioritet ( 2 , 3...