Marit Karlsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Marit Karlsen er spesialist i allmennmedisin, fastlege i Kautokeino og tillitsvalgt i Legeforeningen.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Marit Karlsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media