Marit Høysæter Hedger

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marit Høysæter Hedger

Marit Høysæter Hedger*, Sahrai Saeed*
04.09.2012
Chest pain is a common cause of hospitalisation. Sometimes a conspicuous examination finding can lead to the wrong conclusions and cause important findings of major clinical importance to be...
Marit Høysæter Hedger, Sahrai Saeed
04.09.2012
Brystsmerter er en vanlig årsak til innleggelse i sykehus. Noen ganger kan et fremtredende funn ved undersøkelsen peke i feil retning og føre til at man overser viktige funn av stor klinisk betydning...