Marit Halonen Christiansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marit Halonen Christiansen

Kristian Hamandsen, Marit Halonen Christiansen
11.08.2015
Dette er et samlet svar til innleggene fra Anja Fog Heen v/Turnusrådet, Legeforeningens sjefsadvokat Frode Solberg og foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening ved Universitetssykehuset i Nord-...
Marit Halonen Christiansen
25.03.2014
Ness, Roberta B. Genius unmasked 225 s, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 20 ISBN 978-0-19-997659-1 Boka er ikkje særskilt stor, men lover på vaskesetelen å «avsløre den sanne...
Kristian Hamandsen, Marit Halonen Christiansen
16.06.2015
Ansettelsesprosesser for leger i sykehus er i ferd med å utvikle seg i retning av arbeidslivet for øvrig. Innføring av søknadsbasert turnus og faste stillinger for leger i spesialisering gir...
Marit Halonen Christiansen
11.08.2015
Ingen trur ein kjem ut frå universitetet og kan alt ein treng for å vere lege gjennom livet. Faget veks, endrast og krev livslang læring. Heldigvis. Grunnutdanninga er grunnmuren i legeyrket. Korleis...