Marijke Veenstra

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marijke Veenstra

Tone Bergerud, Paul Møller, Frode Larsen, Marijke Veenstra, Torleif Ruud
08.10.2009
Bakgrunnen for undersøkelsen er behovet for bedre styring av psykiatriske akuttinnleggelser til rett behandlingsnivå. De siste årene har man forsøkt å finne alternative behandlingstilbud for...
Hanne Holme Ovrum, Sverre Kjølstad, Marijke Veenstra
20.02.2003
Reisebransjens statistikk viser at det i 1999 ble foretatt om lag 1,2 millioner registrerte pakkereiser fra Norge til utlandet med fly (charter- og gruppereiser), buss og cruisefartøy ( 1 ) . Nærmere...
Unni Krogstad, Marijke Veenstra, Ingeborg Strømseng Sjetne, Randi Østhus, John-Arne Røttingen
20.08.2002
Tabell  1 Utvalget i artikkelen fordelt på aldersgrupper, yrkesgrupper, kulturell bakgrunn og organisatorisk tilhørighet. Prosent. N = 1 832 Alder (år) < 30 30 – 39 40 – 49 50 – 59 > 60 Prosent...
Hermod Petersen, Kirsti Pleym Schumacher, Helge L. Waldum, Arnold Berstad, Jon Florholmen, Bodil Selbekk, Marijke Veenstra
04.05.2005
Gjensidig evaluering med gjensidige praksisbesøk har i mange land vært benyttet med godt resultat i allmennpraksis ( 1  –  6 ). I Norge har man også gjort positive erfaringer med metoden i...
Marijke Veenstra
11.08.2005
Kartlegging av pasienterfaringer er et viktig virkemiddel for å fremheve pasientperspektivet i helsetjenesten Helsereformen i 2002, ofte omtalt som statlig overtakelse av sykehusene, har som...