Marie Fjelde Hausken

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marie Fjelde Hausken

Tor Claudi, Wibeche Ingskog, John G. Cooper, Anne Karen Jenum, Marie Fjelde Hausken
20.11.2008
De siste 30 årene har prevalensen av diabetes økt betydelig både i Norge og i resten av verden ( 1 , 2 ). Helseministeren lanserte i 2006 en nasjonal diabetesstrategi for 2006 – 10, der data om...
Tor Claudi, John G. Cooper, Marie Fjelde Hausken, Tore Michaelsen, Knut Harboe, Wibeche Ingskog, Anders Østrem
03.06.2004
Prevalensen av type 2-diabetes øker raskt både i Norge ( 1 ) og i resten av verden ( 2 ). Personer med type 2-diabetes har en betydelig økt risiko for hjerte- og karsykdom ( 3 , 4 ). Man finner ofte...