Marianne K. Kringen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Senter for psykofarmakologi

Diakonhjemmet Sykehus

og

Institutt for naturvitenskapelige helsefag

OsloMet – storbyuniversitetet

Marianne K. Kringen er MSc, ph.d., enhetsleder for farmakogenetiske analyser, og førsteamanuensis.

Artikler av Marianne K. Kringen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media