Marianne K. Kringen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marianne K. Kringen

Thomas Chr. Risom Olsen, Anders R. Rasmussen, Marianne K. Kringen, Espen Molden
08.04.2019
Here we describe a girl who attended hospital for routine pinnaplasty. Although there was nothing in the patient’s medical history to suggest an unusual reaction to anaesthesia, the child...
Thomas Chr. Risom Olsen, Anders R. Rasmussen, Marianne K. Kringen, Espen Molden
31.03.2019
Vi beskriver her en jente som møtte til en rutineoperasjon for utstående ører. Selv om ingenting i pasientens sykehistorie skulle tilsi et uvanlig forløp av narkosen, viste det seg at barnet ikke...