Marianne Holm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marianne Holm

Dag Årsland, Knut A. Engedal, Harald A. Nygaard, Jukka Louhija, Ingun Ulstein, Marianne Holm
28.05.2003
Alzheimers sykdom er en kronisk progredierende nevrodegenerativ hjernesykdom som medfører gradvis svekkelse av hukommelse og andre mentale funksjoner, redusert evne til å gjennomføre daglige...
Marianne Holm
12.01.2006
En 70 år gammel kvinne ble innlagt ved seksjon for alderspsykiatri med depressive symptomer, vrangforestillinger og personlighetsendring. Poliklinisk behandling over flere måneder med...
Marianne Holm, Per Kristian Haugen
20.02.2000
Alderspsykiatritilbudet i Telemark fylke har de siste årene gjennomgått omfattende endringer. Etter en prosjektperiode fra 1994 til 1997, da man foretok en betydelig omorganisering og utbygging, har...
Marianne Holm
16.12.2010
Indre uro – ytre kaos. Foto SCANPIX Betegnelsen ekstrem selvneglisjering brukes om personer, særlig eldre, som lever i ekstrem urenslighet (ramme 1) ( 1 ). I nyere engelsk litteratur brukes oftere...
Marianne Holm
24.02.2015
En tidligere psykisk frisk mann i 60-årene ble i løpet av noen måneder deprimert, angstfylt og bekymret for somatisk sykdom. Ved innleggelse i psykiatrisk klinikk gjorde han et uventet og dramatisk...
Marianne Holm
05.05.2015
Som Bergsholm påpeker, og som jeg skrev i artikkelen, burde litium vært forsøkt langt tidligere. Med den dramatiske starten på oppholdet, som pasient og pårørende tilskrev antidepressiver, ble...