Marianne Brodtkorb Eide

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marianne Brodtkorb Eide

Marianne Brodtkorb Eide
21.01.2011
Genomiske forandringer i tumorcellene kan gi informasjon om follikulært lymfom kan transformeres til diffust storcellet B-cellelymfom. Follikulært lymfom rammer om lag 150 voksne og eldre i Norge...