María Sigurjónsdóttir

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av María Sigurjónsdóttir

María Sigurjónsdóttir
16.04.2009
De siste 10 – 15 årene har psykiatrien blitt kritisert for ikke å gi et tilstrekkelig godt tilbud til psykiatriske pasienter. Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998 – 2006) skulle rette på dette...
María Sigurjónsdóttir
16.04.2009
På tross av politikernes løfter om det motsatte i opptrappingsplan for psykisk helse (1998 – 2006), har antall senger i psykiatrien blitt betydelig redusert i den perioden planen omfatter. Dette får...
María Sigurjónsdóttir, Bjørn Østberg
30.10.2012
According to Section 167 of the Criminal Procedure Act, hospital-based forensic psychiatric observation of an assumed perpetrator can be undertaken by committing him or her to a psychiatric hospital...
María Sigurjónsdóttir, Bjørn Østberg
30.10.2012
Judisiell døgnobservasjon av en antatt gjerningsperson kan etter straffeprosessloven §167 foregå ved innleggelse til undersøkelse i et psykiatrisk sykehus eller annet egnet undersøkelsessted...