Maria Romøren

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Maria Romøren

Bjørg Elise Tønnesen Dysthe, Gjertrud Lødøen, Maria Romøren, Morten Lindbæk
19.02.2018
Klamydia er utbredt blant ungdom. Lokalt smittevernarbeid, evaluering av tiltak og oppfølging av lokal statistikk er vesentlig, noe denne historien fra Bærum kommune illustrerer. Genital klamydia (...
Maria Romøren, Dagfinn Skaare, Nils Grude
17.10.2017
The incidence of genital chlamydia infection in Norway has been stable for several years: in 2015, 488 cases were diagnosed per 100 000 inhabitants, a level almost identical to the peak of 2008 (496/...
Maria Romøren, Dagfinn Skaare, Nils Grude
16.10.2017
Forekomsten av genital klamydiainfeksjon i Norge har vært stabil gjennom flere år: I 2015 ble det diagnostisert 488 tilfeller per 100 000 innbyggere, nær tilsvarende nivå som i toppåret 2008 (496/100...
Maria Romøren, Reidar Pedersen, Reidun Førde
07.02.2017
Doctors who work with elderly, ill patients need to take account of numerous concerns, and collaboration with other agencies is often required. Patients are entitled to clinically adequate and...
Maria Romøren, Reidar Pedersen, Reidun Førde
02.02.2017
Leger som arbeider med syke, gamle pasienter må forholde seg til mange hensyn, og det kreves ofte samarbeid med andre instanser. Pasientene har krav på faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp,...
Maria Romøren, Tore W. Steen
01.07.2004
Botswana har den høyeste HIV-prevalensen i verden, men er i afrikansk målestokk et ressurssterkt land. President Festus Mogae har erklært at landet er i krise. Han er en frontfigur i kampen mot HIV/...