Maria Gjerpe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Maria Gjerpe

Maria Gjerpe
21.02.2012
I Tidsskriftet nr. 2/2011 spør Stine Bjerkestrand på lederplass hvorfor noen studier får stor medieoppmerksomhet, mens andre forbigås ( 1 ). Hun serverer konspirasjonsteorier til svar. Det handler om...
Maria Gjerpe
24.01.2012
Jelstad, Jørgen De bortgjemte – og hvordan ME ble vår tids mest omdiskuterte sykdom. 312 s. Oslo: Cappelen Damm, 2011. Pris NOK 349 ISBN 978-82-02-34863-2 Myalgisk encefalopati, gjerne benevnt ME/CFS...