Maria Gaard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Maria Gaard

Maria Gaard, Barthold Vonen, Kjell Magne Tveit, Geir Hoff, Erik Carlsen
01.11.2007
Kliniske pasientregistre med komplette nasjonale populasjoner gjør det mulig å beskrive sykdommer og sykdommers forløp fullstendig. R.J. Heald uttalte nylig som opponent ved en disputas for en...
Arild Nesbakken, Maria Gaard
15.11.2007
Hvert år oppdages det vel 2 200 nye tilfeller av tykktarmskreft i Norge, og insidensen er økende ( 1 ). Eneste helbredende behandling er reseksjon av tumorbærende tarmsegment med tilhørende regionale...