Maria Carlsson

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Maria Carlsson (f. 1971) er spesialist i nevrologi og overlege. Hun behandlet pasienten, har deltatt aktivt i utformingen av artikkelen og har gjennomgått den flere ganger før innsending ut fra en nevrologisk synsvinkel.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Nevrologisk avdeling

Nordlandssykehuset, Bodø

Artikler av Maria Carlsson
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media