Maria Carlsson

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Maria Carlsson

Maria Carlsson, Jarl Moland, Rolf Salvesen
04.05.2005
Hvert år rammes mer enn 10 000 personer i Norge av hjerneinfarkt ( 1 ). Aterosklerose i a. carotis antas å være årsaken i minst 20 % av tilfellene ( 2 ). Mekanismen er sannsynligvis oftest embolier...
Magnus Salomonsen, Randolf Hardersen, Maria Carlsson, Erik Waage Nielsen
10.12.2013
En mann i 70-årene ble innlagt etter at han var blitt funnet i en grøft. Han var forvirret og fikk gradvis nedsatt bevissthet. Pasienten hadde en syre-base-forstyrrelse som det skulle vise seg...