Maria Carlsson

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Maria Carlsson er spesialist i nevrologi og har ph.d.-avhandling om hjerneblødninger. Hun er overlege ved Nevrologisk avdeling, Nordlandssykehuset, førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet samt styremedlem i Norsk hjerneslagforening.

Artikler av Maria Carlsson
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media