Mari Seim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mari Seim

William Ottestad, Mari Seim, Jens Otto Mæhlen
21.04.2020
Some COVID-19 patients deteriorate rapidly and seemingly without warning. This is also true for relatively young patients who were previously healthy or who had only minor underlying conditions. We...
William Ottestad, Mari Seim, Jens Otto Mæhlen
17.04.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.20.0299. Tittelen på artikkelen skal være Covid-19 med stille hypoksemi. Dessuten skal det i artikkelen stå: Pasientene utvikler det vi kaller «...
William Ottestad, Mari Seim, Jens Otto Mæhlen
11.04.2020
Enkelte covid-19-pasienter fallerer raskt og tilsynelatende uten forvarsel. Dette gjelder også relativt unge pasienter som er tidligere friske eller har beskjedne tilleggssykdommer. Vi...