Mari Asphjell Bjørnaas

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mari Asphjell Bjørnaas

Marie Vangstad, Mari Asphjell Bjørnaas, Dag Jacobsen
08.01.2018
Vi takker Tazmini og kollegaer på Diakonhjemmet for en interessant artikkel om treningsindusert rabdomyolyse ( 1 ). Vi er enige med forfatterne i fortolkningen om at friske personer med...
Mari Asphjell Bjørnaas
03.12.2009
Wasserman, D Wasserman, C Oxford textbook of suicidology and suicide prevention 912 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2009. Pris GBP 75 ISBN 978-0-19-857005-9 Dette er et nytt...
Hallgeir Mæsel Kolvik, Fridtjof Heyerdahl, Mari Asphjell Bjørnaas, Knut Erik Hovda, Dag Jacobsen, Øivind Ekeberg
09.08.2011
Akutt forgiftning er et alvorlig helseproblem og en hyppig årsak til sykehusinnleggelse og prehospital behandling ( 1 ). I Oslo behandles de fleste opiatoverdoser (for det meste illegalt stoff) av...