Margrete Larsen Burns

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Margrete Larsen Burns

Arne Reimers, Jon Andsnes Berg, Margrete Larsen Burns, Cecilie Johannessen Landmark
14.06.2017
Antiepileptic drugs are the cornerstone of epilepsy treatment and are also used in a range of other indications. Measurement of the serum concentrations of antiepileptic drugs has a long tradition as...
Arne Reimers, Jon Andsnes Berg, Margrete Larsen Burns, Cecilie Johannessen Landmark
26.06.2017
Antiepileptika er grunnsteinen i behandlingen av epilepsi og brukes også ved en rekke andre indikasjoner. Serumkonsentrasjonsmåling av antiepileptika har hatt lang tradisjon som hjelpemiddel i...