Maren Cecilie Strand

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Avdeling for rettsmedisinske fag

Oslo universitetssykehus

Maren Cecilie Strand er ph.d., spesialist i klinisk farmakologi og overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Maren Cecilie Strand
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media