Maren Cecilie Strand

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Maren Cecilie Strand

Erik Hansen Aslaksen, Kristian Engeseth, Dag Jacobsen, Maren Cecilie Strand
26.10.2020
En mann i 50-årene ble brakt bevisstløs til akuttmottaket, hvor det ble påvist forhøyet osmolalt gap og aniongap. Pasientens promille på 2,1 kunne forklare det forhøyede osmolale gapet, men neppe...
Maren Cecilie Strand, Cato Innerdal, Grete Mathisrud, Jørg Mørland, Bettina Riedel, Lars Slørdal, Trond Oskar Aamo, Vigdis Vindenes
25.10.2016
Flere rus- og legemidler påvirker kjøreevnen. For flere legemidler er det fastsatt konsentrasjonsgrenser i blod. Grensene er ment å forenkle den strafferettslige behandlingen av kjøresaker. Listen er...
Maren Cecilie Strand, Cato Innerdal, Grete Mathisrud, Jørg Mørland, Bettina Riedel, Lars Slørdal, Trond Oskar Aamo, Vigdis Vindenes
13.10.2016
Flere rus- og legemidler påvirker kjøreevnen. For flere legemidler er det fastsatt konsentrasjonsgrenser i blod. Grensene er ment å forenkle den strafferettslige behandlingen av kjøresaker. Listen er...
Hege M. Krabseth, Silja S. Tuv, Maren Cecilie Strand, Ritva A. Karinen, Elisabeth Wiik, Merete S. Vevelstad, Andreas Austgulen Westin, Elisabeth L. Øiestad, Vigdis Vindenes
03.05.2016
There has been a major increase in the number of new drugs of abuse on the global illicit drugs market, including in Norway. These substances are referred to as «novel psychoactive substances» (NPS...
Silja S. Tuv, Hege M. Krabseth, Maren Cecilie Strand, Ritva A. Karinen, Elisabeth Wiik, Merete S. Vevelstad, Andreas Austgulen Westin, Elisabeth L. Øiestad, Vigdis Vindenes
03.05.2016
The illicit drugs market has changed in recent years, and the Internet has become increasingly important as a distribution channel. During the first six months of 2015, more than 200 000 user doses...
Silja Skogstad Tuv, Maren Cecilie Strand, Ritva Karinen, Elisabeth Leere Øiestad, Asbjørg S. Christophersen, Vigdis Vindenes
30.10.2012
Syntetiske cannabinoider (SC) er en stor gruppe rusmidler med cannabisliknende effekter. De kan være betydelig mer potente enn naturlig forekommende cannabinoider ( 1 ). Gjennom Internett-...
Linn Engeset Austdal, Maren Cecilie Strand, Vigdis Vindenes, Stig Tore Bogstrand
21.04.2015
Etter endt videregående skole har man i Norge en russefeiring med sterke tradisjoner og en rekke ritualer. Flere av disse medfører inntak av til dels store mengder alkohol, knyttet blant...
Hege M. Krabseth, Silja S. Tuv, Maren Cecilie Strand, Ritva A. Karinen, Elisabeth Wiik, Merete S. Vevelstad, Andreas Austgulen Westin, Elisabeth L. Øiestad, Vigdis Vindenes
03.05.2016
Det har vært en stor økning i antall nye rusmidler på det illegale narkotikamarkedet over hele verden, også i Norge. Stoffene betegnes som «novel psychoactive substances» eller «nye psykoaktive...
Silja S. Tuv, Hege M. Krabseth, Maren Cecilie Strand, Ritva A. Karinen, Elisabeth Wiik, Merete S. Vevelstad, Andreas Austgulen Westin, Elisabeth L. Øiestad, Vigdis Vindenes
03.05.2016
Narkotikamarkedet har forandret seg de siste årene, og internett er blitt en stadig viktigere omsetningskanal. I løpet av første halvår 2015 ble det beslaglagt over 200 000 brukerdoser av nye...