Magritt Brustad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Magritt Brustad er dr.scient., professor i ernæring og ernæringsfysiolog og instituttleder ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Magritt Brustad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media