Magnus Kringstad Olsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Forskningsavdelingen

Sykehuset Østfold

Han har bidratt til utforming og design av studien, analyse og tolkning av data, og revisjon og godkjenning av innsendte manusversjoner.

Magnus Kringstad Olsen er ph.d. i molekylærmedisin og rådgiver.

Artikler av Magnus Kringstad Olsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media