Magnus Kringstad Olsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Magnus Kringstad Olsen

Siri Øverstad, Eirik Tjønnfjord, Magnus Kringstad Olsen, Jonas Bergan, Saad Aballi, Øystein Almås, Waleed Ghanima, Jetmund O. Ringstad
14.12.2020
The clinical picture associated with COVID-19 can vary from asymptomatic to acute respiratory distress syndrome (ARDS) and death ( 1 ). It is estimated that 15–40 % of patients hospitalised...
Siri Øverstad, Eirik Tjønnfjord, Magnus Kringstad Olsen, Jonas Bergan, Saad Aballi, Øystein Almås, Waleed Ghanima, Jetmund O. Ringstad
14.12.2020
Sykdomsbildet ved covid-19 kan variere fra asymptomatisk forløp til akutt lungesviktsyndrom (ARDS, acute respiratory distress syndrome ) og død ( 1 ). Det er estimert at 15–40 % av sykehusinnlagte...